Архивы знаки на ладони | ГОРНИЦА

Крест на ладони – предназначение или рок

Крест на ладони – предназначение или рок?Вероятно, однозначного ответа хиромантия не даст – все зависит от…